منوی اصلی

قابل توجه دانشجویان عمومی : زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98


 حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 از روز شنبه 26/11/98 تا روز سه شنبه 29/11/98 انجام خواهد شد.

((دو درس حذف و دو درس اضافه ))

واحدهای اضافه شده به برنامه درسی و برنامه نهایی امتحانات پایان ترم این نیمسال در لینک معاونت اموزش عمومی و تابلو اداره آموزش در دسترس می باشد.


              باتشکر امامی فر

                                                                                                                                                                                         سرپرست اداره آموزش عمومی

100 %