منوی اصلی

میلاد امام زمان(عج) مبارک باد

بوی گلها عالمی رامست و حیران میکند
دیدن مهدی هزاران درد درمان میکند

مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار
من گلی دارم که عالم را گلستان میکند100 %