منوی اصلی

برگزاری جلسه پیشرفت برنامه های مجازی سازی آموزش دوره های دکتری عمومی و Ph.D در دانشکده داروسازی

جلسه پیشرفت برنامه های مجازی سازی آموزش دوره های دکتری عمومی و Ph.D در دانشکده داروسازی برگزار شد.

برای دیدن شرح کامل خبر اینجا کلیک کنید.


100 %